Forretningsutvikling

Ønsker dere høyere inntjening og bedre løsningsgrad?

Vi hjelper deg gjerne med å videreutvikle din kommune til å få bedre innfordringsresultater. Våre konsulenter har lang erfaring fra innfordringsbransjen, samt at de kjenner våre produkter svært godt. Dette gjør at de er i god stand til å kartlegge hvor det vil være lønnsomt for dere å utvikle og optimalisere deres prosesser. Vi viser dere gjerne hvordan dere kan få mest mulig ut av vårt innfordringsprogram Procasso.

Mål

Målet kan være å jobbe mer effektivt med innfordringssakene eller skaffe bedre marginer.

Felles analyse

For å gjøre gode beslutninger vil vi sammen analysere hele prosessen fra kravet oppstår til det er oppgjort.
Virkemidlene kan være bruk av portal, felles løsninger innen f.eks. integrasjon, kommunikasjon mot både skyldnere og kunder, bruk av nye teknologier, måling av ressursutnyttelse og mye annet.