Brukergruppe

Procasso brukergruppe

Procasso brukergruppe

Procasso har en egen aktiv brukergruppe, for alle som bruker innfordringsprogramvaren Procasso.

Brukergruppen har jevnlig møter med SPN. Der diskuteres det endringsforslag.
Brukergruppen og SPN bestemmer sammen hvilke endringer som skal få prioritet. Disse endringene blir en del av videreutvikling av Procasso og leveres markedet i senere versjoner.