Tjenester

Kostnadseffektiv håndtering av innfordring

Kostnadseffektiv håndtering av innfordring i det offentlige

Vi tilbyr forretningskritisk programvare som gir løsningsoptimal og kostnadseffektiv håndtering av kredittadministrasjon for kommuner og det offentlige markedet.

Vi jobber for at våre kunder skal få mest mulig verdi ut av sine investeringer. Vi skaper resultater ved å levere solide løsninger som er forankret i virksomhetens strategi og behov. Vår styrke ligger i sterk gjennomføringskraft kombinert med teknologisk kompetanse, bransjeerfaring og god kapasitet.

Applikasjonsforvaltning - vi ivaretar dine innvesteringer

Applikasjonsforvaltning er kjerneprosessen innenfor livssyklusen til Procasso. Vi utfører arbeid som sikrer at IT-løsningene hos den enkelte kunde til enhver tid dekker brukernes og organisasjonens behov. Applikasjonsforvaltningen skal ivareta behovene for raske og kontinuerlige endringer uten å ofre den stabilitet og forutsigbarhet som kreves for å levere trygg drift av de samme systemene.

Vårt mål er å levere raske resultater for våre kunder, basert på vårt velprøvde metodeverk og solide erfaringer, hvor involvering og kompetanseoverføring til kunden står sentralt.

Konsulentavdelingen

Konsulentavdelingen til CONCENT tilbyr et bredt spekter av tjenester som programvareinstallasjon,applikasjonsdrift, opplæring, kurs/seminarer, strategi, prosessoptimaliseringer, skreddersøm/spesialutvikling og prosjektledelse.