Programvare

løsning for kommunal innfordring

Procasso grunnsystem - kommunal innfordringssystem


Hjelper deg å oppnå gode innfordringsresultater

Procasso er en moderne og fleksibel innfordringsprogramvare, som kan hjelpe deg å effektivisere innfordringsarbeidet i kommunene.

Procasso er spesialutviklet system for kommunal og offentlig innfordring. Det benyttes av et stort antall kommuner og offentlige virksomheter i Norge. Systemet er spesialutviklet for innfordring av kommunale avgifter som eiendomsskatter, renovasjonsavgifter, skolefritidsordningen (SFO), biblioteker, kommunale barnehager, kommunale gebyrer osv.

Procasso leveres med standard redigerbare brevmaler og kan integreres mot ulike økonomisystemer.

Procasso har en aktiv brukergruppe som bidrar til en sterk fagkompetanse og god systemkunnskap blant kommunene i Norge. 

Hvorfor velge Procasso?

  • Tilbyr effektive løsninger som øker bunnlinjen
  • Gir god kontroll over innfordringene dine
  • Fører til gode resultater
  • Markedets mest funksjonsrike løsning innen innfordring
  • Moderne og brukervennlig
  • Egen brukergruppe
  • God support

Les mer om mulighetene i Procasso