Moduler og funksjonalitet

som gir gode innfordringsresultater

Effektive løsninger som øker kommunes resultat

Innfordringsprogrammet Procasso kan hjelpe deg med å få gode innfordringsresultater. Procasso tilbyr større funksjonsrikdom enn noe annet system i markedet.

Procasso innfordringsprogram kan utvides med funksjonalitet spesialtilpasset din kommunes behov. Vi tilbyr ett stort utvalg moduler med svært gode løsninger innen integrasjon og andre oppgaver som effektiviserer din hverdag.

Våre moduler

Aa-register

Gjør det mulig å automatisk hente inn informasjon for å nedlegge utleggstrekk.
Full beskrivelse

Auto Anonymisering

Med modul Auto Anonymisering slipper du å slette person­opplysninger i saker manuelt. Samtidig beholder du tallmaterialet i regnskap/reskontro.
Full beskrivelse

Automatch Norsk lysningsblad

Fanger automatisk opp kunngjøringer som gjelder kommunens skyldnere.
Full beskrivelse

AutoPrint

Sett bort print, konvoluttering og postinnlevering av brev produsert i Procasso.
Full beskrivelse

Avdeling

Gir mulighet til å dele opp kommunen i flere avdelinger i samme system.
Full beskrivelse

BI Center

Modul BI Center er et rapportverktøy for Procasso som gir deg bedre grunnlag for beslutninger gjennom bedre innsikt i dine forretningsdata.
Full beskrivelse

Callsenter

En CallCenter ringerobot effektiviserer din bruk av telefon i innfordringsprosessene
Full beskrivelse

DigiPrint

Helautomatisk brevproduksjon som støtter de fleste e-kanaler og sørger for at brevet blir sendt ut i riktig kanal, enten digitalt eller pr. post.
Full beskrivelse

DigiText

DigiText kan gjøre det enklere for skyldnere å betale. Digital dialog er effektivt og lagres på saken. Kan kombineres med betalingsløsninger og landingssider.
Full beskrivelse

DigiText Landingssider

DigiText Landingssider gjør det enkelt å kommunisere med skyldner. Via mobiltelefon kan skyldner henvende seg tilbake og be om betalingsordning eller andre opplysninger.
Full beskrivelse

Document Manager

Document Manager er en effektiv måte å digitalisere saksbehandlingen på. Modulen organiserer og arkiverer dokumenter og gir saksbehandleren mulighet til å få lagt innkommende dokumenter inn på en sak.
Full beskrivelse

DocumentPrinter

Automatisert brevproduksjon, omkjøringer og brevutskrift med vedlegg i Procasso.
Full beskrivelse

e-post arkivering

Lagrer e-poster direkte fra Microsoft Outlook og inn i Procasso.
Full beskrivelse

ELSA

Elektronisk oversendelse av forliksklager, div krav og mer.
Full beskrivelse

Email Manager

Email Manager gjør saksbehandlingen mer effektiv ved at e-post brukes som en naturlig og integrert del av kommunikasjonen mot både debitor og kreditor.
Full beskrivelse

EVRY Vask - infotorg

Evry Vask - infotorg sikrer deg korrekte personalia på dine skyldnere. Opplysninger hentes fra infotorg - person. Dette høyner kvaliteten på dine utsendelser betraktelig.
Full beskrivelse

EVRYVask - DSF/1880

EVRYVask - DSF/1880 vasker din skyldnerinformasjon opp mot DSF og Gule Sider/1880.
Full beskrivelse

Import av saker

Gir deg mulighet til å elektronisk lese inn nye saker fra kreditor
Full beskrivelse

Import direkte betaling

Unngå manuell registrering av direkte betalinger fra debitor til kreditor.
Full beskrivelse

InfoCenter Debitor

Gi skyldner tilgang til egne saker via internett.
Full beskrivelse

InfoCenter Kreditor

Gi oppdragsgiver/etat tilgang til informasjon om egne saker og innfordringsportefølje via internett.
Full beskrivelse

InfoLink

InfoLink oppdaterer automatisk ditt debitorregister med korrekt debitorinformasjon.
Full beskrivelse

Integrasjon XLEDGER

Modul Integrasjon XLEDGER gir mulighet for automatisk overføring saker fra regnskapsløsningen Xledger til Predator. Når skyldner har betalt går kvittering tilbake til Xledger.
Full beskrivelse

Kundeintegrasjon Agresso

Automatisk oppdatering av eget regnskap.
Full beskrivelse

Ligningsvask

Gir deg økonomisk informasjon om kommunes skyldnere.
Full beskrivelse

Matrikkelvask

Vasker inn info om hjemmelshavere til eiendommer, legger det til som medskyldnere på sak hvor eiendom er registrert som panteobjekt.
Full beskrivelse

Motregning Sofie

Skyldners tilgodehavende i skatteregnskapet avregnes mot krav med legalpant.
Full beskrivelse

NAV trygdetrekk

NAV trygdetrekk gir deg direkte import av fil fra NAV.
Full beskrivelse

Noark webservice

Noark integrasjon gjør det mulig å arkivere alle dokumenter i Noark arkivsystem.
Full beskrivelse

Overvåkning

Langtidsovervåking med egne arbeidsflyter og kreditoravtale.
Full beskrivelse

Portefølje Manager

Mulig å gjøre samme type tiltak på et utvalg av saker.
Full beskrivelse

Posten Ea

Unngå returpost og effektivser saksgangen deres med riktig adresse til skyldner
Full beskrivelse

Remittering

Predator Remittering generer utbetalingsfiler som enkelt legges til i nettbanken.
Full beskrivelse

ReportLink

Effektiviserer distribusjon av faste kunderapporter fra Procasso.
Full beskrivelse

ScanManager

Effektivisere behandlingen av innkommende dokumenter og brev i innfordringsarbeidet.
Full beskrivelse

SI Faktura

Med SI Faktura mottar du alle detaljene i fakturaen fra Innkrevingssentral (SI) på xlm fil.
Full beskrivelse

SvarUt

Kommunen eller etaten bli mer effektiv ved at brev blir sendt elektronisk. SvarUt-modulen kobler sammen Procasso og SvarUt-tjenesten til KS. Tjenesten kommuniserer med DigiPost, eBoks og Altinn. Brevet går ut på papir i konvolutt hvis det ikke åpnes digitalt.
Full beskrivelse

Totaltelefoni

Med modul Totaltelefoni kan du integrere Procasso i din Intelecom / Puzzel callcenterløsning. Da kan du øke innkrevingen, redusere tid brukt på hver sak og nå ut til flere skyldnere.
Full beskrivelse

Visma Enterprise - WebService

Automatisk utveksling av data mellom Visma Enterprise og Procasso. Løsning for egeninkasso
Full beskrivelse